Motivatie en identiteit

                                                 Enkele gegevens

                                                                                                                     terug

                            Inhoud

 

Woord vooraf                                                                                                              

Hans Maris en Jan van der Steeg


T
ussen twee tijdperken 

Tjisse Stelpstra


De opstart van het gereformeerd onderwijs

Jan van der Steeg             lezen?


Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor nieuwe successen

Janco Cnossen


Botsende doelstellingen in het onderwijsbeleid

Remmelt de Boer

 

Gereformeerd onderwijs na de triangel

Pieter Vos


Toekomst van het gereformeerd onderwijs

Jaap van den Berg

 

Over de noodzaak van Theoretische Pedagogiek

Hans Messelink

 

De gereformeerde belijdenis als identiteitsdocument

Hans Maris

 

Schoolidentiteit is mensenwerk

Harry Lamberink

 

Het gebruiken van een kwaliteitsinstrument bij het vormgeven van identiteit

Klaas van Twillert

 

Belangenbehartiging en identiteit

Wout Neutel

 

Ton van Leyen: een collegiale blik

Klaas van Twillert

Over de auteurs

 

                          Woord vooraf

 Ton van Leijen zou bij zijn afscheid van het LVGS zeker geen vriendenboek gekregen hebben als de mogelijke inhoud daarvan alleen gevuld zou zijn met zijn levensloop, zijn drang tot poëtische reflectie, zijn biervoorkeuren e.d.

U moet in de voorliggende bundel echt speuren om veel van deze soort karakteriseringen te kunnen vinden. Neen, we zouden Ton geen vriendenboek durven aanbieden dat niet wezenlijk zou passen bij het werk dat zijn hart had.

Het levenswerk van Ton is zijn langdurige en onophoudelijke zorg voor de identiteit van het gereformeerd onderwijs in brede zijn.

Daar maakte Ton zijn werk van, door alle veranderingen en wisselingen heen. Dat had zijn hart. Zijn kennis en kunde zette hij daarvoor in. Daarom draait het in deze bundel om de identiteit van het gereformeerd onderwijs, vroeger, nu en in de toekomst.

 Wij zijn overtuigd, dat deze bundel bij de tijd is te midden van de discussies die worden gevoerd over de positie van het gereformeerd onderwijs. Het LVGS, het gezicht van het gereformeerd onderwijs, ondergaat een forse gedaanteverwisseling, die Ton van Leijen wat vervroegd bij de eindstreep van zijn loopbaan bracht. Ook voor zijn collega’s op het LVGS-bureau is de wijziging in de organisatie, waartoe de ledenvergadering besloten heeft, heftig geweest. De deining rond deze besluitvorming is hier en daar in de bundel herkenbaar. Echter: in dit boek wordt vooral discussiemateriaal aangereikt voor de toekomst. Daar horen de lessen uit het verleden trouwens uitdrukkelijk bij. Er is een uitdaging die onder ogen wordt gezien. Wat er uit de cocon van de vorige organisatie aan mogelijkheden voortkomt moet blijken. Deze bundel wil daaraan een positieve bijdrage verlenen. Die constructieve insteek is Ton waardig.

 De auteurs hebben diverse kanten belicht, ook vanuit hun eigen opvattingen in de gaande discussie omtrent de juridische en inhoudelijke identiteitsvragen. Dat levert soms tegenstellingen op.

Door die verschillende opvattingen heen is wel duidelijk een eenheid merkbaar, namelijk de overtuiging dat gereformeerd onderwijs toekomst heeft, als die toekomst gelieerd blijft aan de Reisgids naar de Toekomst. En dat in de zekerheid dat wij onze kinderen mogen meenemen, en op weg mogen helpen om zelf die reis voort te zetten.

De vraag ‘Hoe blijven we gereformeerd onderwijs bieden in de 21e eeuw? ’ heeft heel wat aspecten. De auteurs nemen u graag mee langs een aantal daarvan.

 De verbondenheid en samenwerking tussen gereformeerde scholen krijgt een andere vorm. De gereformeerde wereld ondergaat tal van veranderingen. Een jeugdcultuur die zich niet gemakkelijk meer laat sturen. Een kerkelijk klimaat met een onrustig beeld, een levenswandel  waarbij de grens tussen kerk en wereld soms moeilijk te vinden is, theologische verschuivingen met name onder invloed van een evangelische oriëntatie, tal van zaken worden in de onderhavige bundel open behandeld.

Naar onze overtuiging blijft er een grote taak voor gereformeerd onderwijs. Wat velen, onder wie uitdrukkelijk ook Ton van Leijen, hebben neergezet, maakt die overtuiging onontkoombaar.

Wij bieden Ton met veel genoegen deze bundel aan. Achter hem zijn we ook zijn collega’s die het LVGS van harte hebben gediend, en met name noemen we Harry Lamberink, die als ‘gezicht’ en stimulator veel heeft betekend. Van hem was het idee van een vriendenboek voor Ton, waarvoor het werk vanuit het ‘oude’ LVGS-bestuur werd opgepakt.

We zijn de auteurs hartelijk dankbaar voor hun bijdragen. Het boek zal ook hun wel bevallen.

Een woord vooraf moet kort zijn, dus neem en lees.

Hans Maris

Jan van der Steeg


Het boek is te bestellen bij het LVGS, het Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen te Woerden.

 

www.LVGS.nl   terug