GEREFORMEERD 

 

 ONDERWIJS IN

 

HET VIZIER

 

Website van Jan van der Steeg

         

   Een aantal  artikelen, gerelateerd aan het Gereformeerd onderwijs

 Met o.a.

- informatie over het boek " Tussen droom en daad"

       ( vijftig jaar theorie en praktijk van het gereformeerd onderwijs)

-  mijn afscheidscollege na 40 jaar onderwijs

  Maar ook:

-  "leerplan" voor mentoraat/catechese aan 12-16 jarigen

-  "Brieven uit de hel", een " wajangspel " met dank aan C.S.Lewis

-  Joseph Prince, welvaartsprediker? een boekbespreking

-  "Het begin der wijsheid:"

      (Geschiedenis van het kweekschoolonderwijs met een link naar

     het gereformeerd kweekschoolonderwijs)

         Meer weten?    Ga naar de

introductie
                              

 

                                                                                         

 

 

                             HISTORISCHE PEDAGOGIEK

 

Een serie schetsen rondom het protestants christelijk onderwijs van ca. 1800-1940

 

Over het ontstaan van het protestants-christelijk onderwijs in de vorige eeuw is reeds veel geschreven.

 Het accent lag daarbij vooral op politieke en organisatorische aspecten.

Ook de godsdienstige ontwikkelingenspeelden een grote rol.

Was het onderwijs in de Republiek openbaar en christelijk, met dominantie van de Gereformeerde kerk,

na de Franse tijd werd dat anders. Hoe e.e.a. samenhing met pedagigische en  didactische invloeden en

 ontwikkelingen probeer ik in een aantal schetsen te volgen.

 

U kunt rechtstreeks doorklikken naar de gewenste schets.

Momenteel zijn er 10 klaar

 

1. Onderwijs rond 1800.

augiasstal?

2. Verlichtingsfilosofen over opvoeding en

 onderwijs.

3.Pedagogen van naam rond 1800

pedagogen

4. De Maatschappij tot nut van 't algemeen

Het Nut

5. Het geestelijk klimaat in de Nederlanden .

     klimaat 

6.  Isaac da Costa

    Da Costa 

7. Het Reveil en Groen van Prinsterer

    Groen 

8. Korte schets Afscheiding

      schets 

9. Eerste onderwijs-pogingen van Afgescheidenen

     pogingen 

10. Verdere initiatieven

       verder

11. Voorlopige balans

      balans